Yayınlar

SON YAZI

İletişimde Gerçeklik Çağı

Ö zgür Gürbüz-Digital Age / 15 Ekim 2020 @ozzgurbuz Gördüğümüze, okuduğumuza ve duyduğumuza inanıp inanmamayı hiç bu kadar çok dert edinmemiştik. Sorun Türkiye’yle sınırlı değil. Medyadaki tekelleşme, şirketlerin medya sektörüne girmiş olması ve onların ticari ve siyasi ilişkilerinin artması; köklü demokrasilerde bile gelen bilgilerin sorgulanmasını artırdı. 2019 yılı sonunda yapılan bir araştırma ABD’de yaşayan yetişkinlerin yüzde 55’inden fazlasının haberleri sosyal medyadan aldığını gösteriyor [1] . Sosyal medyanın iletişim kanalları içerisindeki payı sadece haber alma konusunda değil, ticari reklamlar ve siyasi iletişimde de artıyor. Elbette bu her şey demek değil. Hedef kitleye ulaşmak kadar onu harekete geçirmek, satın aldırmak, oy attırmak veya bir haberinin paylaşılmasını da sağlamak gerekiyor. Burada “güven” gibi önemli bir faktör de rol alıyor ve çoğu zaman iletişimciler tarafından ihmal ediliyor. Türkiye’de geleneksel medyaya güven azalıyor IPSOS’un 2019 başında yap

Doğalgazı rezervi üzerine

Nükleer tehlike Ortadoğu’yu sarıyor

Rusya’daki salgın Türkiye’yi etkiler

Fark yaratan ülkeler